in

Ali bo regijska bolnišnica na Jesenicah, v Radovljici ali Kranju, še ni znano

Župani Jesenic, Radovljice in Kranja so s predsednikom vlade Janezom Janšo in ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem razglabljali o lokaciji nove regijske bolnišnice na Gorenjskem. Dogovorili so se, da bodo lokacijo izbrali s pomočjo primerjalne analize vseh treh predlaganih variant.

Ena osrednjih tem današnjega obiska vlade na Gorenjskem je bila nova regijska bolnišnica. Na to temo so se na delovnem kosilu v Radovljici zbrali župani Jesenic, Radovljice in Kranja ter predsednik vlade in minister za zdravje.

Kot je povedal minister za zdravje Janez Poklukar, je na srečanju vsak od županov predstavil svoj pogled na situacijo in svoj predlog rešitve oziroma umestitve nove bolnišnice. Že v četrtek so župani na seji sveta gorenjske regije sklenili tudi, da naročijo Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj pripravo primerjalne analize prednosti in slabosti predlaganih rešitev oziroma lokacij.

O lokaciji se bodo dogovorili župani

Pričakujejo, da bo analiza pripravljena že v januarju, na njeni podlagi pa bodo župani in vlada iskali nadaljnji dogovor glede umestitve bolnišnice v prostor, torej na Jesenice, v Radovljico ali Kranj. “Dejansko je sedaj na nas, da se, ko dobimo analizo, dogovorimo, kjer bi bila najboljša lokacija za bolnišnico,” je dejal kranjski župan Matjaž Rakovec.

“Moramo se usesti in toliko časa iskati rešitev, da bo ta sprejemljiva za vse,” je poudaril jeseniški župan Blaž Račič, ki se zavzema za to, da splošna bolnišnica ostane na Jesenicah, se pa zaveda tudi tamkajšnjih prostorskih danosti. “Naša želja mora biti, da zagotovimo čim boljšo zdravstveno oskrbo za prebivalce Gorenjske,” je dejal. Poudaril je, da je za Jesenice lokacija pomembna, saj so mesto z dolgo bolnišnično tradicijo, ki jo želijo ohranjati še naprej. “Seveda pa moramo upoštevati tudi sodobne trende in verjamem, tudi glede na to, kar smo se danes pogovarjali, da Jesenice nikakor ne bodo naredile koraka nazaj, ampak bo končna odločitev takšna, da bomo lahko naredili korak naprej,” je dejal.

“Tako minister kot premier sta poudarila, da absolutno spoštujeta programe, ki so na Jesenicah in da za obstoječo bolnišnico nova bolnišnica ne bo predstavljala nobenega minusa,” je pojasnil radovljiški župan Ciril Globočnik. Računa, da bo analizi sledil naslednji sklop pogovorov, kako čim prej priti do odločitve in nove bolnišnice, ki je pomembna za vse Gorenjce.

Izdelano analizo bodo posredovali tudi predsedniku vlade Janezu Janši in ministrstvu za zdravje. Končna odločitev glede bolnišnice bo namreč na strani države, ki bo več kot 300 milijonov evrov vreden projekt s pomočjo evropskih sredstev tudi financirala.

Radovljiška lokacija v prednosti glede priprave dokumentacije

Kot je izpostavil Poklukar, je treba sprejeti najboljšo možno odločitev. Ker nova bolnišnica prinaša pomembne družbene spremembe znotraj regije, je treba pogledati na zadevo z vseh zornih kotov, od dostopnosti lokacije in oddaljenosti eventualne nove bolnišnice do najbolj oddaljenega kraja do tega, kaj to pomeni za izobraževanje kadra in migracije.

“Treba je pogledati široko in verjamem, da za to rabimo nekaj diskusije. Tu ni odločilna samo medicinska stroka, je pa pomembna. Pomembni so tudi ostali vidiki in verjamem, da nam bodo župani pri iskanju najboljše rešitve pomagali. Vsaj današnja razprava je bila izredno konstruktivna, prodorna in jaz sem, glede na danes slišano, velik optimist,” je dejal Poklukar.

Se pa s pripravo dokumentacije in izgradnjo bolnišnice tudi zaradi načrtovanega črpanja evropskih sredstev mudi. Glede tega je v prednosti radovljiška lokacija. “Mi smo edini, ki smo že naredili idejne projekte in pridobili pozitivna stališča soglasodajalcev,” je povedal Globočnik. Računa, da bi v najboljšem primeru lahko začeli graditi sredi te finančne perspektive, realno torej okoli leta 2025, saj je prej treba poskrbeti še za dokumentacijo in dovoljenja.

“Ponavadi je glavni izziv pri tovrstnih projektih umestitev v prostor,” je poudaril minister Poklukar. Želi si, da bi bilo to urejeno v roku dveh let. “Verjamem, da se da to narediti tudi hitreje, ampak to ni odvisno od enega, ampak od ekipe, županov in gorenjske regije in prej ko bomo to sposobni narediti, prej lahko začnemo z gradnjo,” je sklenil.