in

AVK preverja zaveze ponudnikov utekočinjenega plina v jeklenkah

Plinska jeklenka. Foto: Pixabay

Agencija za varstvo konkurence (AVK) želi s tržnim preizkusom zavez, na podlagi seznanitve končnih kupcev utekočinjenega plina v jeklenkah s predlaganimi zavezami, pridobiti njihov odziv in preveriti, ali predlagane zaveze v zadostni meri odpravljajo stanje, pri katerem obstaja verjetnost kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. AVK bo odzive sprejemal do 10. novembra.

AVK je sicer postopek proti omenjenim podjetjem uvedel, ker je obstajala verjetnost, da so se medsebojno dogovorila, da ne bodo prevzemala jeklenk z utekočinjenim plinom, nad katerimi imajo lastninsko pravico druga navedena podjetja oz. so prepovedala prevzem lastniških jeklenk od drugih ponudnikov.

Dogovora naj bi se držala s ciljem, da bi si med seboj razdelila trg jeklenk, to pa naj bi po mnenju AVK-ja predstavljalo omejevalni sporazum oz. usklajeno ravnanje, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga EU-ja.

Podjetja so med postopkom pred AVK-jem pravočasno predložila predloge zavez, s katerimi se po njihovem mnenju odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve na trgu jeklenk, in se nanašajo predvsem na izboljšanje možnosti končnih uporabnikov glede vračil oz. menjav jeklenk in s tem povezanim plačilom oz. vračilom kavcije pri vsaki od strank postopka.

Predlogi zavez so usmerjeni na pomisleke AVK-ja glede kavcijskega sistema, zlasti glede ureditve kavcijskih potrdil in povezanih vračil vplačanih kavcij. Predlagane zaveze širijo možnosti končnih uporabnikov za menjavo in vračilo lastniških jeklenk, hkrati pa tudi uvajajo prilagodljivejši pristop glede vračanja vplačanih kavcij.

Končnemu uporabniku namreč ne preti več tveganje, da bo ob vračilu sicer nepoškodovane lastniške jeklenke, a brez predložitve kavcijskega potrdila, izgubil celotno kavcijo. Kavcijski listi se lahko izgubijo, založijo, uničijo ipd., kar je končnim uporabnikom omejevalo možnosti vrnitve prazne lastniške jeklenke, tako da bi dobili vrnjeno kavcijo. S predlogom zavez pa naj bi se te možnosti znova povečale.