in

BDP v letu 2020 z izjemo posavske nižji v vseh statističnih regijah

Leta 2020 se je BDP minimalno zvišal le v posavski statistični regiji, drugod pa so zaznali upad. Foto: Staša Lepej Bašelj

V preostalih 11 statističnih regijah se je znižal, najbolj v gorenjski in v obalno-kraški, je sporočil državni statistični urad. V gorenjski regiji je bil BDP lani, ko je državo zajela epidemija covida-19, manjši za osem odstotkov, v obalno-kraški pa za 8,9 odstotka.

Posamezne statistične regije so k skupni bruto dodani vrednosti (BDV) tudi lani prispevale precej različne deleže. Osrednjeslovenska regija je ustvarila 38,1 odstotka skupne BDV. Sledili sta ji podravska z 12,7 odstotka in savinjska regija z 10,9 odstotka. Preostalih devet statističnih regij je ustvarilo precej manj, in sicer od 1,5 do 8,4 odstotka skupne BDV.

Osrednjeslovenska regija je ustvarila največji delež BDV v storitveni dejavnosti, 45,5 odstotka. Največje deleže BDV v kmetijstvu in gozdarstvu so ustvarile podravska (13,4 odstotka) in savinjska regija (13,2 odstotka) ter jugovzhodna Slovenija (12,8 odstotka). V industriji pa sta največja deleža ustvarili osrednjeslovenska (25,7 odstotka) in savinjska regija (14,3 odstotka).
Razlike med BDP na prebivalca posameznih regij in slovenskim povprečjem so različno velike. V 2020 so regionalni BDP na prebivalca znašali od 54,6 odstotka slovenskega povprečja (v zasavski regiji) do 144,2 odstotka slovenskega povprečja (v osrednjeslovenski regiji).

Razlika med najbolj in najmanj uspešno regijo

Razlika med najuspešnejšo in najmanj uspešno regijo je znašala 89,6 odstotne točke; bila je višja kot v 2019, ko je znašala 87,9 odstotne točke. BDP na prebivalca je v osrednjeslovenski regiji znašal 32.168 evra, kar je bilo 2,6-krat več od BDP na prebivalca v zasavski regiji (12.174 evrov). Ta razlika je bila tokrat najvišja, odkar se meri ta podatek, tj. od leta 2000.

Po oceni nacionalnih računov je bilo v letu 2020 v Sloveniji 1.039.776 zaposlenih oseb, kar je za 0,6 odstotka manj kot leta 2019. V kohezijski regiji zahodna Slovenija sta bili 554.002 osebi ali za 0,5 odstotka manj kot 2019, v kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa jih je bilo 485.774 ali 0,7 odstotka manj kot leto prej.

Delež sredstev za zaposlene se je v Sloveniji v 2020 glede na 2019 povečal za tri odstotne točke in je znašal 53,8 odstotka BDP. Za tri odstotne točke se je povečal tudi v obeh kohezijskih regijah in tako zdaj v zahodni Sloveniji znaša 54,7 odstotka BDP te regije, v vzhodni Sloveniji pa 52,6 odstotka BDP te regije, še dodaja statistični urad.