in

Bo ena nadzorniška menjava dovolj, da država v Gen-I postavi svojo ekipo?

Gen-I je mesec dni brez uprave, posle vodijo pooblaščeni direktorji nižjih nivojev, na sodišču v Krškem pa pravijo, da nove začasne ekipe še niso imenovali, ker strankam še niso potekli postopkovni roki. Vzporedno pa se začenjajo premiki v nadzornem svetu Gen-EL, trdnjavi, ki jo morajo vladni kadrovniki osvojiti, če želijo zamenjati Roberta Goloba. Elektro Ljubljana namreč zahteva odpoklic Andreja Ribiča, zaveznika Goloba, iz nadzornega sveta Gen-EL.

Mesec dni po poteku mandata upravi Roberta Goloba podjetje vodijo pooblaščeni direktorji nižjih nivojev. Kdo točno vodi Gen-I in na katerem delovnem mestu je zdaj zaposlen Golob, nam v podjetju ne povedo.

V poslovnem registru je še vedno vpisana Golobova uprava. Na sodišču v Krškem so nam pred dnevi dejali, da niso prejeli kakšne zahteve za spremembo zastopnikov.

Sodno imenovanje uprave medtem stoji. Sodišče je prejelo tri predloge, o katerih pa še ni odločilo. “Sodišče odločitve še ni sprejelo, ker strankam postopka še niso potekli vsi procesni roki,” nam je konec prejšnjega tedna povedal predsednik krškega sodišča Gojmir Pešec.

Menjava Ribiča

Medtem so se začeli postopki za spremembe v nadzornem svetu Gen-EL, polovični lastnici Gen-I, prek katere je struja Roberta Goloba dvakrat preprečila poskus imenovanja nove uprave v trgovcu z električno energijo.

Skupščino Gen-EL je direktorica Martina Pohar sklicala na zahtevo Elektra Ljubljana, ki je 25-odstotni lastnik podjetja (ker je Gen-EL polovična lastnica Gen-I, imajo tako 12,5 odstotka Gen-I). Predstavnik Elektra v nadzornem svetu je zdaj namreč Andrej Ribič, ki pa je bil v začetku novembra krivdno razrešen z mesta predsednika uprave Elektra Ljubljana.

Čeprav je Ribič še vedno zaposlen v Elektru, družba predlaga, da ga v nadzornem svetu Gen-EL nadomesti sedanji vršilec dolžnosti predsednika uprave Elektra Ljubljana Marjan Ravnikar. “Družba je dolžna s kapitalsko naložbo v razmerju z deležniki odgovorno uresničevati svoje pravice in izpolnjevati prevzete obveznosti na način, ki je skladen s cilji družbe in ki ji omogoča dolgoročne koristi. Eden od instrumentov tovrstnega skrbnega upravljanja z naložbo je tudi zastopanje interesov delničarja,” pravijo v podjetju in dodajajo, da je menjava njihovega člana nadzornega sveta edina točka na dnevnem redu skupščine, ki bo 4. januarja.

Foto : N1/Uroš Kokol

Lastniška struktura Gen-I je do zdaj vladajoči politiki onemogočala menjavo vodstva. Polovična lastnica Gen-I je namreč družba Gen-EL, ki ima štiri nadzornike: po enega predstavnika Gen energije in Elektra Ljubljane ter dva iz Gen-I. Predstavniki Elektra in Gen-I so novembra preprečili dva poskusa menjave Roberta Goloba. Po januarski skupščini, ki ima za zdaj le eno točko – menjavo nadzornika Elektra Ljubljane – bo jasno, ali imajo vladajoči v Gen-EL dovolj moči, da izglasujejo podporo novi ekipi.

Prepričati bodo morali enega od zaposlenih

Kako bi menjava Ribiča, ki je veljal za zaveznika Goloba, vplivala na razmerja moči v Gen-I?

Ravnikar, ki ga je na položaj imenoval nadzorni svet pod vodstvom Božidarja Godnjavca, zaposlenega na ministrstvu za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, bo verjetno v Gen-EL zdaj bolj “poslušen” za interese države, ki je večinski lastnik Elektra Ljubljane. Drugi nadzornik Martin Novšak prav tako glasuje po navodilih državnih nadzornikov pod vodstvom Cvetka Sršena, sicer predsednika uprave Telekoma Slovenije.

Poleg njiju pa sta v nadzornem svetu še dva člana iz vrst zaposlenih v Gen-I, Maks Helbl in Gregor Lojk. Kako samostojna sta pri odločanju, ni znano, sta pa do zdaj praviloma glasovala v skladu z interesi Roberta Goloba.

Če tako ostane, bo razmerje moči v nadzornem svetu 2:2, po družbeni pogodbi pa nadzorniki za odločanje potrebujejo tričetrtinsko večino, torej morajo za vsako točko glasovati trije od štirih članov. Da bi vladajoči prevzeli vajeti v Gen-I, bi torej morali prepričati vsaj enega od dveh zaposlenih.

Andrej Ribič Elektro Ljubljana
Foto : Borut Živulovič/BOBO

Novembra krivdno razrešeni predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič je vložil tožbo na delovno sodišče, v kateri prereka krivdno razrešitev.

Tretji poskus

Če bi jim to uspelo, bi verjetno – ne pa nujno – sledila menjava direktorice Gen-EL Poharjeve, sicer po podatkih na spletu zaposlene na Elektro Ljubljana. Po družbeni pogodbi lahko nadzorniki direktorico odpokličejo kadarkoli in brez utemeljenega razloga. Kot rečeno, pa morajo za glasovati trije od štirih nadzornikov.

Obenem bi vladajoči s tem dobili moč, da v nadzornem svetu Gen-EL izglasujejo podporo novi vodstveni ekipi Gen-I, ki bi jo potem na skupščini Gen-I predstavnika Gen energije in Gen-EL le še formalno potrdila.

Kot je znano, sta dva poskusa imenovanja uprave Gen-I padla v vodo, ker nadzorniki Gen-EL niso soglašali s predlogoma. Sredi novembra je mandat upravi Roberta Goloba potekel, zaradi nesklepčnosti pa sta obe družbenici in tudi sama Gen-I vložile predlog za sodno imenovanje. Gen-I in Gen-EL na čelu družbe še vedno vidita Goloba, Gen energija pa predlaga, da vodenje prevzame generalni direktor Gen energije Martin Novšak.