in

Čas za prenos s pozabljenih računov le še ta teden

Na namenskem računu za prenos na Kad, kjer so zbrani vrednostni papirji iz lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, na katere so imetniki pozabili, je še za dobrih 13,6 milijona evrov premoženja. Zanimanje za prevzem je ta teden nekoliko upadlo, prenos pa je možen le še do petka.

“V predprazničnih dneh je bilo zanimanje veliko, približno 700 poizvedb dnevno, sedaj pa zanimanje rahlo upada in se vrti okoli 500 poizvedb dnevno,” so za STA povedali v Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Večina poizvedb pa se po njihovih navedbah še vedno zaključi z ugotovitvijo, da poizvedovalec nima pozabljenih vrednostnih papirjev ali denarnih upravičenj.

Ocenjena vrednost vrednostnih papirjev je na začetku decembra znašala nekaj manj kot 15 milijonov evrov, sredstev, ki so se nabrala z donosi, izplačili in denarnimi nadomestili, pa je bilo še za nekaj manj kot štiri milijone evrov. Do sedaj je ta upadla na dobrih 13,6 milijona evrov. Skupno število evidentiranih upravičencev se zmanjšuje le v majhni meri in še vedno ostaja nad 50.000.

“Na skupnem namenskem računu za prenos na Kapitalsko družbo (Kad) so vpisani vrednostni papirji 157 različnih izdajateljev. Gre tako za tržne kot netržne vrednostne papirje. Delež vpisanih vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja na skupnem namenskem računu za Kad v večini predstavlja manj kot pet odstotkov celotne izdane količine vrednostnih papirjev,” so pojasnili v KDD.

Čas za prenos se bo iztekel 31. decembra. KDD bo vse vloge oziroma zahteve za prenos vrednostnih papirjev ali njihove denarne protivrednosti, poslane do 31. decembra po navadni pošti ali elektronski pošti, obdelal v novem letu, so napovedali. Nato se bo preostalo premoženje preneslo na poseben račun Kada, ki bo z novim letom postal njihov dokončni lastnik in bo upravičen tudi do vseh pravic iz njih.

Prenos tudi na fiduciarni račun

Gre za premoženje iz t. i. certifikatov, pridobljenih v privatizaciji. Vrednostni papirji so se takrat vpisali na registrske račune, ki pa jih je država z letom 2017 ukinila. Kdor od takrat ni naredil ničesar, ima čas za ukrepanje do petka. Pri KDD lahko opravi poizvedbo in če se odloči, da bo vrednostne papirje obdržal, pri KDD poda zahtevo za prenos.

KDD prenos opravi v dobro računa, ki ga vodi član KDD. Člani KDD, ki vodijo trgovalne račune za domače fizične osebe, so banke BKS banka, NLB, Nova KBM in SKB banka ter borznoposredniška družba Ilirika, so našteli v KDD.

Posameznik pa lahko premoženje prenese tudi na fiduciarni račun, to je račun notarja, odvetnika, skrbnika zapuščine, skrbnika za posebne primere, upravitelja v postopku zaradi insolventnosti ali druge osebe, ki opravlja skrbniške storitve v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica. Takšno možnost med drugim ponuja Vseslovensko združenje malih delničarjev.