in

Davčni dolg se je lani znižal za 22 milijonov evrov na 896 milijonov

Foto: MMC RTV SLO

Finančna uprava (Furs) je lani pobrala približno 21 milijard evrov neto prihodkov za vse štiri blagajne javnega financiranja, in sicer državnega proračuna, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje in proračune občin. To je 1,8 milijarde evrov oz. 9,5 odstotka več kot leta 2021, piše v sporočilu po seji vlade. Slednja se je namreč na seji seznanila s poročilom o davčnem dolgu.

Po letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19 in zaradi tega tudi zmanjšanje pobranih prihodkov, se je v letu 2021 trend obrnil in pobrani prihodki so občutno presegli prihodke iz predkoronskega leta 2019. Podobno je tudi leto 2022 zaznamovala rast pobranih prihodkov. Zviševanje pobranih prihodkov se z izjemo leta 2020, ki ga je zaznamoval covid-19, nadaljuje že devet let, piše v poročilu Fursa.

Kako nameravajo izterjati dolg

Kot dodajajo, so s ciljem obvladovanja davčnega dolga izvajali številne ukrepe za spodbujanje prostovoljnega plačevanja in izterjave. Med njimi so opominjanje, poboti obveznosti z zapadlimi terjatvami, unovčitve predloženih zavarovanj, davčna izvršba ter drugi zahtevnejši ukrepi, poleg tega so predlagali stečaje ali izbrise.

Glede na možnost izterjave se davčni dolg deli na aktivni in pogojno izterljivi dolg, prvega je bilo po stanju na dan 31. december 2022 za 439,6 milijona evrov, drugega pa za 456,7 milijona evrov. Od slednjega je bilo za 277,3 milijona evrov dolga prijavljenega v insolvenčne postopke in torej zanj Furs ne sme voditi postopka izvršbe niti zavarovanja.