in

Delovni inšpektorji pri turških izvajalcih del na drugem tiru zaznali številne kršitve

Turški delavci na drugem tiru napovedali stavko. Foto: PU Koper

Do zdaj so na inšpektoratu obravnavali turške izvajalce Yapi Merkezi, Türkcan in Yorpol. V podjetju Yapi Merkezi so od leta 2021 do danes opravili 52 inšpekcijskih nadzorov in ugotovili 23 nepravilnosti.

Na področju delovnih razmerij so zaznali kršitve v povezavi z izplačilom regresa in predvsem vodenjem evidenc o delovnem času. Podjetju so izdali upravno ureditveno odločbo, s katero so mu odredili vodenje evidence, uvedli so tudi prekrškovni postopek.

S področja varnosti in zdravja so zaznali kršitve glede obveznosti v povezavi z oceno tveganja, v povezavi z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter v povezavi s pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu pri uporabi delovne opreme. Iz tega naslova so izdali štiri upravne ureditvene odločbe.

Izdanih več ukrepov in prekrškovnih odločb

Skupno je inšpektorat podjetju Yapi Merkezi izdal 13 ukrepov, od tega sedem upravnih ureditvenih odločb, dva opomina in štiri opozorila, nekateri postopki pa še niso končani. Yapi Merkezi je za nekatere od njih zaprosil za sodno varstvo, zato več podrobnosti niso mogli posredovati.

Pri podjetju Türkcan so na inšpektoratu do zdaj našteli 21 inšpekcijskih pregledov, skupno pa odkrili 15 kršitev.

Na področju delovnih razmerij so podjetju izdali dve prekrškovni odločbi z izrekom globe zaradi oviranja inšpekcijskega postopka, in sicer dvakrat 1500 evrov pravni osebi in dvakrat 500 evrov odgovorni osebi. Delodajalcu so namreč naložili dostavo dokumentacije, med drugim razporedov delovnega časa, odredb o opravljanju nadurnega dela ter dokazil o vročanju plačilnih list delavcem in o izplačilu regresa, a zahtevanega niso prejeli. Türkcan glob ni poplačal, zato so šle v izterjavo na Finančno upravo RS.

Prav tako so Türkcanu izdali ureditveno odločbo, s katero so mu naložili sprejetje splošnega akta z opredelitvijo dnevnega in tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa in pogoje za začasno prerazporeditev delovnega časa.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti s področja varnosti in zdravja pri delu pa so na inšpektoratu delodajalcu izdali upravno ureditveno odločbo.

V podjetju Yorpol so bili inšpektorji inšpektorata za delo od leta 2021 štirikrat. Tu so ugotovili dve kršitvi in izdali eno upravno odločbo. Odgovornim so naložili izdelavo interne raziskave nezgode z določitvijo pravega vzroka zanjo ter vzpostavitev preventivnih ukrepov, da se prepreči ponavljanje podobnih nezgod. Podjetje jo je izpolnilo.

“Gre za ljudi, delavce s pravicami, kot jih imajo vsi preostali”

Upor turških delavcev je dokaz, da stereotipi o tihih, nevidnih in ubogljivih tujih delavcih ne držijo. Gre za ljudi, delavce s pravicami, kot jih imajo vsi preostali, je za Radio Slovenija povedal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. “Zelo sem vesel, da se je to zgodilo, pa tudi verjamem, da se bo zadeva glede njihovih zahtev ustrezno rešila. Kaj se bo zgodilo? Tako kot v vseh drugih primerih je stavka napovedana, stavkovne zahteve so podane, zdaj pa je žogica na strani delodajalcev,” je dejal.

Delodajalci morajo upoštevati zakone in pravila države, v kateri delajo, pa je glede napovedane stavke dejal zastopnik obrtnikov Drago Delalult. “Mislim, da pri tem država nekaterim podjetjem iz tujine gleda skozi prste. Ne morejo druga podjetja, ki prihajajo delat k nam, imeti odpustkov in delati, kar si sama želijo. Dvojnih meril ne sme biti,” je dejal.

Delavci, skupaj jih je več kot 500, so ta teden za 15. februar napovedali enodnevno stavko. Med stavkovnimi zahtevami so poplačilo vseh nadur od začetka dela pri projektu, izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče, ureditev varnosti in zdravja pri delu ter ureditev pogojev bivanja.