in

Gantar pravi, da je poziv Olaja k pojasnilu zapisa na Twitterju spregledal

Nekdanji predsednik državnega zbora Pavel Gantar pravi, da je spregledal poziv generalnega direktorja policije Antona Olaja, naj pojasni svoj zapis na Twitterju, zaradi katerega ga je Olaj v sredo ovadil. Dodaja, da je Olaj ovadbo podal kot občan in ne kot generalni direktor policije, iz prijave pa naj ne bi bilo razvidno, kdaj jo je Olaj podal, saj da ni datirana.

Nekdanji predsednik državnega zbora Pavel Gantar se je odzval na ovadbo, ki jo je zoper njega zaradi zapisa na Twitterju vložil generalni direktor policije Anton Olaj.

Po njegovih besedah je generalna policijska uprava (GPU) med drugim navedla, da v primeru zaščite integritete policistov in policije “prijavo kršitev poda predstojnik policije, torej generalni direktor Anton Olaj”, skladno s tem pa naj bi Olaj ravnal tako v primeru njegove ovadbe kot v primeru ovadbe poslanca SD Matjaža Nemca.

Gantar po drugi strani sporoča, da je iz prijave prekrška povsem razvidno, da jo je Olaj podal kot občan oziroma državljan in ne kot generalni direktor policije. “Dokument ne nosi nikakršnih oznak, ki bi kazale, da gre za uradni dokument GPU oziroma policije, prav tako se prijavitelj nikjer ne sklicuje na svojo funkcijo oziroma položaj v GPU,” navaja Gantar. Po njegovih besedah je na dokumentu razviden Olajev osebni naslov in ne naslov GPU.

Gantar dodaja, da na prijavi prav tako ni razvidno, kdaj jo je Olaj oddal, saj ni datirana. “Edini datum, ki je razviden s prijave, s katero so me seznanili, je, da je kopija enaka izvirniku z datumom 30. november 2021,” pravi Gantar.

Družbena omrežja kot uradni kanali za pojasnila

Po Gantarjevih besedah so na policiji navedli, da se je Olaj z Gantarjevim zapisom na Twitterju seznanil dan po tem zapisu ter ga še isti dan pozval k dodatni pojasnitvi zapisa v izogib nesporazumu, vendar pa na njegov poziv ni bilo odziva.

Gantar pravi, da je Olajev poziv k pojasnitvi na Twitterju spregledal.

“Pač nimam toliko časa in tudi volje, da bi ves čas ‘visel’ na Twitterju in se ukvarjal z vsakovrstnimi odzivi na moje zapise. Vendar moram priznati, da tudi, če bi ga opazil, nisem prepričan, da bi odgovoril nanj,” sporoča Gantar, ki dodaja, da družbena omrežja po njegovem mnenju ne morejo biti uradni komunikacijski kanal državnih institucij za pozivanje državljanov k pojasnilom.

“Še posebej ne v primerih, kadar sledijo pravne posledice, kot je uvedba prekrškovnega postopka,” meni Gantar.

Olaja je zmotil zapis, ki je bil objavljen 9. oktobra in se nanaša na dogajanje na protestih štiri dni prej. “Res je! Po mestu krožijo organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo!” je na Twitterju sarkastično zapisal Gantar. Olaj meni, da je zapis “že sam po sebi objektivno žaljiv, ne glede na to, kdo ga je zapisal in na koga se nanaša”, je navedeno v obvestilu kršitelju, ki ga je Policijska postaja Dolenjske Toplice poslala Gantarju.