in

Lani v industriji uporabljene manj vode, predvsem zaradi okrnjene proizvodnje hidroelektrarn

Foto: BoBo

Industrijske dejavnosti so lani uporabile 77.598 milijonov kubičnih metrov vode oz. 16 odstotkov manj kot leto prej. Največ vode je za industrijske namene uporabljene v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, pri čemer je največji delež namenjen pogonu turbin. Petstokrat manj je uporabljene v predelovalni dejavnosti (približno 160 milijonov kubičnih metrov), okoli milijon kubičnih metrov so lani porabili v rudarstvu.

Glavni razlog za upad rabe vode v industriji je bila manjša količina vode, uporabljene za pogon turbin v hidroelektrarnah. Za to je bilo po navedbah Statističnega urada RS uporabljene 76.944 milijonov kubičnih metrov vode, kar je najmanj v zadnjih petih letih.

Več vode kot leto prej je bilo uporabljene le v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja, in sicer za 106 odstotkov. V rudarstvu se je uporaba vode zmanjšala za osem odstotkov, v predelovalnih dejavnostih za 21 odstotkov ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 16 odstotkov.

Delež prečiščene odpadne vode nekoliko večji

Iz industrije je bilo lani nazaj v okolje izpuščenih 641 milijonov kubičnih metrov odpadne vode oz. za 15 odstotkov manj kot v letu pred tem. Večina te vode, 580 milijonov kubičnih metrov oz. 94 odstotkov, je bila izpuščena z višjo temperaturo, kot jo je imela pred uporabo. Od preostalih 61 milijonov kubičnih metrov odpadne vode je bilo pred izpustom nazaj v okolje prečiščenih nekaj več kot 22 milijonov kubičnih metrov ali na letni ravni en odstotek več.

Največ odpadne vode je bilo pred izpustom prečiščene v predelovalnih dejavnostih, in sicer 98 odstotkov vse prečiščene odpadne vode. V tej dejavnosti je bilo razmerje med prečiščeno in neprečiščeno odpadno vodo 58 proti 42. V rudarstvu je bilo prečiščene nekaj več kot polovica odpadne vode.

V zadnjem desetletju se je količina vnovič uporabljene vode v industriji spreminjala. Približno enaka količina in hkrati največja je bila v letih 2019 in 2021, nekaj več kot 26 milijonov kubičnih metrov. Količina vnovič uporabljene vode je bila najmanjša v 2016, in sicer 20,7 milijona kubičnih metrov.

V industrijskih panogah je bilo prečiščenih nekaj več kot 22 milijonov kubičnih metrov odpadne vode. Z mehansko-kemično-biološkim postopkom je bilo prečiščenih 42,6 odstotka vse prečiščene odpadne vode v industrijskih panogah. Sledili so mehansko-kemični postopek prečiščevanja z 29,7 odstotka, mehanski postopek s 17,4 odstotka in mehansko-biološki postopek s petimi odstotki.

Količina vnovič uporabljene vode niha

V zadnjem desetletju se je količina vnovič uporabljene vode v industriji spreminjala. Približno enaka količina in hkrati največja je bila v 2019 in 2021, nekaj več kot 26 milijonov kubičnih metrov. Količina vnovič uporabljene vode je bila najmanjša v 2016, in sicer 20,7 milijona kubičnih metrov.