in

Matični odbor podprl novelo zakona o financiranju občin

Matični odbor je podprl novelo zakona o financiranju občin, ki prinaša jasnejšo ureditev namena dodeljevanja sredstev, ki pripadajo občinam z romskimi naselji in dopolnjuje nabor nalog skupnih občinskih uprav s področjem informatike. Predlog so podprli v vseh poslanskih skupinah z izjemo Levice.

Odbor DZ za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo je podprl predlagano novelo zakona o financiranju občin. Ta med drugim prinaša jasnejšo ureditev namena dodeljevanja sredstev, ki pripadajo občinam z romskimi naselji, ter dopolnjuje nabor nalog skupnih občinskih uprav s področjem informatike.

Kot je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Urška Ban, se spremembe med drugim nanašajo na rešitev, ki so jo vključili že v zakon o finančni razbremenitvi občin. Tam so namreč občinam z evidentiranimi romskimi naselji kot korektiv primerne porabe dodatno zagotovili sredstva v višini 3,5 odstotka primerne porabe.

Po sprejemu te določbe pa so po njenih besedah nekatere občine opozorile na nesorazmerja, do katerih prihaja pri izračunu višine sredstev, ki pripadajo posamezni občini z romskimi naselji. Hkrati pa so ugotovili, da so nekatere občine to določbo razlagale na način, da so sredstva namenjena predvsem romskemu prebivalstvu, tudi tako, da bi se delila po gospodinjstvih kot subvencije, denimo za plačevanje elektrike in vode.

A to po besedah Banove ni bil namen te določbe. Zato s predlagano spremembo jasno določajo, da gre za sredstva, ki jih občine prejmemo kot popravek primerne porabe, ker imajo zaradi obstoja romskih naselij višje stroške tako svojega delovanje kot višje stroške, povezane z vzdrževanjem ali izgradnjo infrastrukture ter urejanjem bivalnih razmer v romskih naseljih. Omenjena sredstva so tako del primerne porabe občin in kot taka nenamenska, zato občinam o njihovi porabi ni treba posebej poročati.

Nasprotovala le Levica

Predlog so podprli v vseh poslanskih skupinah z izjemo Levice. Po besedah Nataše Sukič v predlogu ni nobenih varovalk, da bodo občine ta sredstva dejansko vložile v izboljševanje položaja romske skupnosti, ampak jih bodo lahko porabile za karkoli. Ker je dikcija v predlogu zapisana tako ohlapno, se poslanka boji, da bo prišlo do zlorab. Na odsotnost takšne varovalke je opozoril tudi poslanec LMŠ Jani Möderndorfer, a hkrati napovedal, da predlogu ne bo nasprotoval.

V preostalih poslanskih skupinah, tako koalicijskih kot opozicijskih, pa so na te pomisleke odgovarjali, da danes ne gre za razpravo o tem, ali so sredstva namenska ali nenamenska, saj je bila takšna rešitev že sprejeta v zakonu o finančni razbremenitvi občin. Da gre le za popravke primerne porabe občin, ki bo občinam omogočala razvoj in napredek, tudi kar se tiče sobivanja z romsko skupnostjo, je denimo dejala Anja Bah Žibert (SDS).

Da ta sredstva niso namenjena denimo izgradnji infrastrukture v romskih naseljih, je opozorila tudi državna sekretarka. V ta namen bodo namreč še vedno razpisi na posameznih ministrstvih, je dodala.

Novela zakona sicer prinaša dopolnitev nabora nalog skupnih občinskih uprav, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna. Dosedanjim 11 nalogam se dodaja področje informatike, s čimer bodo prispevali k informacijski krepitvi občin, predvsem pri izvajanju storitev za občane, je pojasnila državna sekretarka.