in

Na tisoče ljudi obiskalo dogodke slovenskega zavoda za zaposlovanje v BiH-u

Sanacija po poplavah terja delovno silo. Očitno domače ne bo dovolj. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Zavod v podporo delodajalcem z različnimi ukrepi išče kadre v Sloveniji in aktivira domače brezposelne, je pa treba privabljati tudi delavce iz tujih držav. Letos so se intenzivno lotili iskanja kadra v soseščini, saj gre za ustaljene tokove migracij, te delavce je tudi veliko lažje integrirati na slovenski trg dela kot tiste iz bolj oddaljenih držav, je na novinarski konferenci v Ljubljani dejala v. d. generalne direktorice zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc.

Po junijskih dveh dogodkih v Severni Makedoniji, ki se jih je udeležilo 3500 kandidatov za zaposlitev, je bil odziv dober tudi v Bosni in Hercegovini (BiH), kjer so pretekli teden izvedli štiri dogodke, na katerih je kadre iskalo 50 delodajalcev iz Slovenije, zanimanje pa je pokazalo 4300 ljudi. “Obisk je bil nad pričakovanji,” je dejala.

Zdravstvo, gradbeništvo, čiščenje …

Greta Metka Barbo Škerbinc. Foto: BoBo

Greta Metka Barbo Škerbinc. Foto: BoBo

Pričakujejo dober izkoristek, saj so na eni strani slovenski delodajalci, ki delujejo med drugim na področjih zdravstva, socialnega varstva, prometa, gradbeništva, skladiščenja in predelovalnih dejavnosti, ponujali kakovostna delovna mesta, na drugi pa so bili iskalci zaposlitve zelo motivirani in so izkazovali tudi ustrezne kompetence, je povedala.

Tanja Čotar iz Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, kjer se spopadajo s pomanjkanjem osebja in so prvič sodelovali na tovrstnem dogodku, je povedala, da bi lahko zaposlili okoli tretjino od nekaj več kot 60 kandidatov, s katerimi so vzpostavili stik. Med temi je bilo deset zdravnikov, sedem radioloških inženirjev, 20 tehnikov zdravstvene nege in nekaj manj diplomiranih medicinskih sester, zadovoljni so tudi, da je več kandidatov za tehnične ter higienske, čistilne in transportne službe.

Zelo zadovoljni z udeležbo na dogodkih v Severni Makedoniji in BiH-u so tudi na občinskem Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, kjer jim prav tako manjka kadra. Kot je povedala Laura Perko, se bodo za sodelovanje dogovorili z vsaj 37 kandidati. Poudarila pa je, da bi si želeli dodatne programe za učenje slovenskega jezika in podpore kandidatom za zaposlitev pri namestitvi v Sloveniji.

Sorodna novica
Vlada škodo po avgustovskih poplavah ocenjuje na skoraj 10 milijard evrov

Delo pri sanaciji po vremenskih ujmah

Veliko kandidatov bi se lahko zaposlilo v poklicih in dejavnostih, za katere je po avgustovskih poplavah določen hitrejši režim izdaje dovoljenj, pravijo na zavodu za zaposlovanje.

Na seznamu je 37 poklicev in dejavnosti, za katere je izdaja delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem za zaposlitev in delo hitrejša. Delodajalci lahko vloge za soglasja vložijo pri kateri koli upravni enoti, soglasja bo izdajal zavod za zaposlovanje. Vloge za delovna dovoljenja pa zbira zavod, ki dovoljenja tudi izdaja. Oboje, tako soglasja kot dovoljenja, izda v desetih dneh od oddaje popolne vloge, je povedala Anka Rode z zavoda za zaposlovanje.

Za vseh 37 poklicev in dejavnosti je določeno, da se ne opravlja kontrola trga dela, torej se lahko dovoljenje izda tudi, če so v evidenci zavoda ustrezni brezposelni. Poleg tega se upoštevajo tudi dokazila, ki so jih kandidati dobili na neformalen način.

Zavod bo delodajalce z možnostmi hitrejšega zaposlovanja teh profilov seznanjal na posvetih v oktobru in novembru, je povedala Rode.

Sorodna novica
Rekordno nizka raven registrirane brezposelnosti: septembra 46.000 iskalcev zaposlitve

Zavod izvaja tudi nekatere druge ukrepe za pomoč delodajalcem in delavcem po avgustovski ujmi. Za povračila nadomestila plače delavcem, ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile, ki so razporejeni na čakanje na domu ali ki pri delodajalcu opravljajo druga dela za odstranitev posledic poplav in plazov, so doslej prejeli 2500 vlog za več kot 22.600 oseb. Tudi postopki za izvajanje javnih del za pomoč pri odpravi posledic ujme že tečejo, trenutno izvajajo nabor kandidatov in izvajalcev teh del, je povedala Barbo Škerbinčeva.