in

Nemško gradbeništvo ječi pod stroški

Foto: Reuters

Gradbena panoga je zaradi visokih stroškov in visokih obrestnih mer na posojila v najslabšem stanju od leta 2009. V prvem letošnjem četrtletju je insolventnost razglasilo 323 podjetij.

Projekti zastajajo, julija je bilo odobrenih za tretjino manj gradbenih dovoljenj kot v istem obdobju lani. Vlada je predstavila ukrepe, med drugim rekordni znesek spodbud za gradnjo socialnih stanovanj. Strokovnjaki pa pravijo, da to ne bo odpravilo vzrokov za slabo stanje.

V Nemčiji trenutno primanjkuje 700.000 stanovanj, povpraševanje strmo narašča, gradnja pa močno zastaja. Gradbeništvo sloni na posojilih, ta so predraga. Zemljišča prav tako. Gradbeni standardi se višajo in povzročajo dodatne stroške. Kako torej poceniti gradnjo? Kancler Olaf Scholz je napovedal manj birokracije pri serijski gradnji nepremičnin, da se veliko sosesk po državi postavi naenkrat, in podal prispodobo. “Predstavljajte si, da bi bilo treba avtomobile BMW, Mercedes-Benz ali Volkswagen odobriti v vsakem okrožju posebej. In to bi bilo treba narediti kos za kosom. Podobno stanje je trenutno v gradbeništvu. In iskreno povedano, to ni vzdržno. Radi bi dosegli, da se enkrat preverjena in odobrena stavba lahko enaka zgradi drugje v Nemčiji.”

Predstavljajte si, da bi bilo treba avtomobile BMW, Mercedes-Benz ali Volkswagen odobriti v vsakem okrožju posebej. In to bi bilo treba narediti kos za kosom. Podobna situacija je trenutno v gradbeništvu. In iskreno povedano, to ni vzdržno. Radi bi dosegli, da se enkrat preverjena in odobrena stavba lahko enaka zgradi drugje v Nemčiji.

Olaf Scholz

Poleg tega bo vlada odstopila od že sprejetih strožjih standardov gradnje, ki bi morali začeti veljati 2025 z namenom doseganja podnebnih ciljev. Vlada meni, da bodo ti cilji doseženi z nedavno sprejetim zakonom o ogrevanju stavb, po katerem bo treba v primeru okvare ogrevalne naprave to v treh letih zamenjati z novo z manj izpusti ogljikovega dioksida, država bo primaknila subvencije za več deset tisoč evrov. Alternativa je priključitev na daljinsko ogrevanje, kjer je to mogoče.

Vlada bo iz podnebnega sklada do 2027 namenila 18,5 milijarde evrov za gradnjo socialnih stanovanj, skupaj s sredstvi zveznih dežel naj bi se znesek povečal na 45 milijard. Predlagan je tudi dvig dohodkovne meje za pridobitev ugodnega stanovanjskega posojila, pa znižanje davčne osnove za investitorje. Strokovnjaki niso navdušeni. Menijo, da ukrepi ne bodo blažili tega, da so obrestne mere visoke in ovirajo gradnjo. Kancler, kot bi kritiko pričakoval, je spomnil na čas, ko so v Zahodni Nemčiji ob 9,5-odstotnih obrestnih merah zgradili 700.000 stanovanj, torej jih bo ob zdajšnjih 4-odstotnih obrestih mogoče zgraditi 400.000, je dejal pred novinarji.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Ključno bo, kako bodo načrte uresničevali v deželah in lokalnih skupnostih. Obstaja veliko pomislekov, ali bodo načrti sploh delovali brez občutnega znižanja davkov, brez večjih poenostavitev gradbenih predpisov ali pohitritve pri pridobivanju dovoljenj. Skratka, brez večjega finančnega olajšanja za gradbeno panogo. Morda pa je trenutno krčenje izdanih gradbenih dovoljenj tudi posledica odlašanja investitorjev in gradbenih podjetij, ki so od vlade v preteklem letu dobivali različna znamenja o prihajajočih predpisih glede standardov, ogrevanja ipd. S tem, ko sta kancler in ministrica za gradbeništvo Klara Geywitz začrtala smer in ukrepe, sta morda nekaj dvomov odpravila.