in

Ob dnevu rek poklon zelenim hidroelektrarnam, ki ščitijo pred poplavami

HE Solkan. Foto: BoBo

V letošnjem letu so hidroelektrarne skupine Holdinga Slovenske elektrarne HSE od januarja do avgusta proizvedle že 2.406 gigavatnih ur električne energije, kar je 61 odstotkov več kot lani v primerljivem obdobju. Po njihovih navedbah na ravni Slovenije HSE proizvede več kot tretjino električne energije iz vode.

“Ob današnjem svetovnem dnevu rek se, v luči nedavnih poplav, poleg pomena vodne energije zavedamo tudi pomena varnosti in zaščite,” so dodali. Kot so pojasnili, hidroenergetske družbe skupine HSE ves čas vzdržujejo energetsko infrastrukturo, takoelektrarne kot brežine rek in kanalov, s čimer zagotavljajo poplavno varnost bližnjih bivalnih, kmetijskih in ostalih zemljišč.

“S postavitvijo hidroelektrarn so nastala akumulacijska jezera in pretočni kanali, ohranili smo določene odseke struge rek. Ponekod se je rečni režim spremenil v jezerskega in vzpostavili so se novi habitati, kjer danes bivajo zavarovane vrste ptic in drugih organizmov,” so našteli.

Doma proizvedena zelena energija

Poudarili so, da so akumulacije hidroelektrarn “večnamenski objekti, ki zagotavljajo doma proizvedeno električno energijo, hkrati pa omogočajo varovanje območij ob rekah pred poplavami, namakanje kmetijskih površin, uravnavanje gladine podtalnice, ribolov, turizem in podobno”. Tako iščejo “kompromise za zagotavljanje različnih rab energije rek na okolju sprejemljiv in odgovoren način”.

Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj je pri tem poudaril, da je skupina HSE “nosilka zelenega prehoda Slovenije” in da ima energija vode v razvojnih načrtih pomembno vlogo. “Vse naše hidroelektrarne so odličen primer strateškega upravljanja z vodami ter vzajemno koristnega sobivanja z okoljem in prebivalci. Kot investitor v trajnostne energetske projekte bomo tudi v prihodnje zagotavljali varno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo, ob hkratni skrbi za varnost prebivalstva, ki živi ob naših hidroelektrarnah, naravo ter rečne in obrečne organizme,” so njegove besede povzeli v sporočilu.

Obrežne strukture za ribe in ptice

Generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, ki so največja proizvajalka električne energije iz vode v Sloveniji, Damjan Seme, pa je ob tem izpostavil primer Ptujskega jezera, kjer asfaltne površine oblagajo z odstranjenimi sedimenti, ki se prepustijo zaraščanju in tako med drugim ustvarjajo obrežne strukture za ribe in ptice.

Svetovni dan

Svetovni dan rek je vsako četrto nedeljo v septembru. Njegov namen je poudariti številne vrednote rek in glede tega ozaveščati javnost ter spodbujati izboljšano upravljanje rek po vsem svetu, so zapisali na spletni strani dneva. Dan so prvič obeležili v letu 2005, to je v letu, ko se je pod okriljem Združenih narodov začela dekada Voda za življenje, s katero so želeli izpostaviti potrebo po boljšo skrbi za vodne vire v svetu.