in

Ob močnem decembrskem padcu industrijska proizvodnja lani nazadovala za 5,3 odstotka

Foto: BoBo

Proizvodnja je lani nazadovala po vseh glavnih skupinah dejavnosti. V predelovalnih dejavnostih je bil padec 4,1-odstoten, v rudarstvu 15,7-odstoten, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa 31,9-odstoten.

Po namenskih skupinah je bilo letno zmanjšanje največje pri proizvodih za vmesno rabo, to je 10,3-odstotno. Pri proizvodih za široko porabo je bil padec 3,5-odstoten, pri proizvodih za investicije pa so statistiki zaznali 2,8-odstotno rast.

Bolj pozitiven je podatek, da se je lani povečala, za 0,6 odstotka, zgolj proizvodnja visokotehnološko zahtevnih izdelkov, medtem ko je v vseh drugih kategorijah izdelkov po tehnološki zahtevnosti proizvodnja nazadovala, najbolj, to je za 6,7 odstotka, prav pri najmanj tehnološko zahtevnih izdelkih.

Samo decembra je bila proizvodnja v rudarstvu glede na november nižja za 3,3 odstotka, v predelovalnih dejavnostih za 3,0 odstotka ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 2,7 odstotka.

Po namenskih skupinah je bil decembra upad največji pri proizvodih za investicije (za 6,4 odstotka), sledili so izdelki za vmesno porabo (-5,4 odstotka) in izdelki za široko porabo (-1,2 odstotka).

Vrednost industrijske proizvodnje v oskrbi z električno energijo manjša za 36,3 odstotka

V primerjavi z decembrom 2022 se je skupna vrednost industrijske proizvodnje v oskrbi z električno energijo, plinom in paro zmanjšala za 36,3 odstotka ter v predelovalnih dejavnostih za 8,1 odstotka, v rudarstvu pa se je zvišala za 7,4 odstotka.

Po namenskih skupinah je pri izdelkih za široko porabo proizvodnja nazadovala za 13,6 odstotka, pri proizvodih za vmesno porabo za 11,2 odstotka in pri izdelkih za investicije za 5,5 odstotka.

Skupni prihodek od prodaje v industriji se je decembra lani v mesečni primerjavi zmanjšal za 5,1 odstotka. Na tujem trgu je upadel za 5,2 odstotka in na domačem za 4,9 odstotka. V predelovalnih dejavnostih se je znižal za 5,2 odstotka, v rudarstvu pa za 4,8 odstotka.

Na mesečni ravni so bili nižji tako prihodki od prodaje proizvodov za vmesno porabo (za 3,4 odstotka) kot tudi proizvodov za široko porabo (-2,4 odstotka) in proizvodov za investicije (-2,0 odstotka).

Skupni prihodek od prodaje v industriji manjši za 7,2 odstotka

V primerjavi z decembrom 2022 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji decembra manjši za 7,2 odstotka. V predelovalnih dejavnostih se je znižal za 7,7 odstotka, v rudarstvu pa povečal za 52,5 odstotka. Pri proizvodih za vmesno porabo je nazadoval za 9,6 odstotka, pri izdelkih za investicije za 0,5 odstotka in pri izdelkih za široko porabo za 10,4 odstotka.

V celotnem letu 2023 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji za 1,1 odstotka manjši kot leto prej. Na tujem trgu je upadel za 1,3 odstotka, na domačem pa za 0,5 odstotka.

V predelovalnih dejavnostih je proizvodnja nazadovala za 1,3 odstotka, v rudarstvu pa se je povečala za 19,1 odstotka. Pri proizvodih za vmesno porabo se je prihodek zmanjšal za 7,2 odstotka, v preostalih dveh namenskih skupinah pa se je povečal. Pri izdelkih za široko porabo za 3,1 odstotka, pri izdelkih za investicije pa za 6,3 odstotka.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov se je lani povečala za 11,2 odstotka. Samo decembra je bila medletno večja za 0,9 odstotka, v mesečni primerjavi pa manjša za 0,4 odstotka.