in

Objavljen razpis za sofinanciranje obratovanja žičniških naprav

Krvavec, 15. oktober 2014. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

V javnem pozivu so podrobneje opredeljeni upravičenci, sezona sofinanciranja, minimalno časovno obdobje veljavnosti dovoljenja za obratovanje žičniških naprav v zimski sezoni in drugi pogoji za dodelitev sredstev ter upravičene vrste stroškov, ki jih lahko uveljavlja upravljavec, in najvišje nadomestilo za posamezno vrsto žičniške naprave.

Za vlečnico z nizko vodeno vrvjo je najvišji znesek 1500 evrov, za vlečnico 6500 evrov, za sedežnico s fiksnim prižemkami 12.000 evrov, za sedežnico z vklopljivimi prižemkami 23.000 in za krožno kabinsko žičnico, nihalno žičnico in vzpenjačo 30.000 evrov.

Najvišji znesek pomoči za vzdrževanje in obratovanje žičniških naprav ne sme presegati 80 odstotkov upravičenih stroškov v zadevnem obdobju in dva milijona evrov letno na žičniško napravo, izhaja iz poziva, ki ga je ministrstvo objavilo na spletni strani.

Do izplačila sredstev je upravičen upravljavec, ki bo v 30 dneh po objavi javnega poziva na ministrstvo za infrastrukturo podal vlogo za sofinanciranje in nato do 10. maja 2022 predložil še zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških v času trajanja zimske sezone, so zapisali na infrastrukturnem ministrstvu.

Skupni predvideni znesek finančne pomoči pa znaša 1,7 milijona evrov.