in

Prva licitacija vrednejših lesnih sortimentov Slovenskih državnih gozdov

Prva licitacija vrednejših lesnih sortimentov družbe SiDG. Foto: SiDG

Na dražbi po besedah glavnega direktorja družbe Slovenski državni gozdovi Roberta Tomazina kupcem ponujajo 650 kubičnih metrov furnirske hlodovine: “Od tega gorskega javorja 260 kubičnih metrov, macesna 50 kubičnih metrov, smreke 80 kubičnih metrov, doba 80 kubičnih metrov, gradna 60 kubičnih metrov. Zelo ponosni smo na ponudbo črnega oreha in črnega topola.

S svojo ponudbo želijo zapolniti vrzel med gozdarji in končnimi porabniki. “Pričakujemo sorazmerno visoko povprečno ceno, ki naj bi se gibala med 600 in 800 evri za prodani kubični meter hlodovine,” pravi Tomazin.

Ta bo na ogled do nedelje, 5. decembra, dan pozneje, torej v ponedeljek, bo odpiranje ponudb. Od 8. do 10. decembra bodo organizirali dan odprtih vrat za zainteresirane deležnike. Tako si bodo lahko hlodovino najvrednejših sortimentov ogledali zasebni lastniki, predstavniki gozdnolesni verig, gozdarji, dijaki, študentje.

Hlodovina je sicer na ogled že od 26. novembra, ker so se nekateri kupci na obeh lokacijah oglasili že po večkrat, pa Robert Tomazin pričakuje, da bo dražba zelo uspešna.