in

Razpoloženje potrošnikov septembra nekoliko boljše

V mesečni primerjavi so se izboljšala pričakovanja glede večjih nakupov in glede gospodarskih razmer v državi.

Med komponentami, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se izboljšala pričakovanja glede večjih nakupov (za štiri odstotne točke) in glede gospodarskih razmer v državi (za eno odstotno točko).

Poslabšala sta se kazalnika glede trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu (za dve odstotni točki) in pričakovanj glede tega stanja (za eno odstotno točko).

V primerjavi z lanskim septembrom se je vrednost kazalnika zvišala za sedem odstotnih točk. Na letno rast so vplivala bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 13 odstotnih točk), glede gospodarskih razmer v državi (za osem odstotnih točk) in glede večjih nakupov (prav tako za osem odstotnih točk).

Poslabšala so se le mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu, in sicer za dve odstotni točki.