in

V vrtcih in šolah primanjkuje kadra, SVIZ ministrico poziva k ukrepanju

V vrtcih, šolah in dijaških domovih primanjkuje strokovnega, administrativnega, računovodskega in tehničnega osebja, opozarjajo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Pomanjkanje zaposlenih so prisiljeni delno nadomeščati s študenti, ki za opravljanje tega dela večinoma nimajo ustrezne izobrazbe, vse bolj pa so zaradi kadrovske podhranjenosti obremenjeni vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni. Sviz zato ministrico Simono Kustec poziva k takojšnjemu ukrepanju.

“Na razpis za pomočnika vzgojitelja se več mesecev ni javil nihče, ki bi izpolnjeval pogoje,” nam pove Romana Epih, ravnateljica medvoškega vrtca in predsednica Združenja ravnateljev vrtcev. “Zaradi organizacije dela v mehurčkih so potrebe po kadru večje, zaradi bolniških, karanten in drugih z epidemijo povezanih dejavnikov pa je odsotnih več zaposlenih kot sicer,” opiše dvojne težave v vzgoji in izobraževanju.

Osnovne šole na Nizozemskem

Da imajo take težave povsod, opozarjajo v sindikatu SVIZ. “V zadnjih tednih prejemamo od članic in članov vse več informacij in opozoril, da v vrtcih, šolah in dijaških domovih primanjkuje strokovnega, administrativnega, računovodskega in tehničnega osebja,” so zapisali v pismu pristojni ministrici Simoni Kustec. “Pomanjkanje zaposlenih so vzgojno-izobraževalni zavodi prisiljeni delno nadomeščati s študenti in drugimi, ki za opravljanje dela na delovnem mestu odsotnega zaposlenega večinoma nimajo ustrezne izobrazbe, po drugi strani pa primanjkljaje rešujejo tako, da povečujejo obremenitve že zaposlenih delavk in delavcev.”

Opozarjajo, da to znižuje raven kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. “Če k temu dodamo še aktualno napoved zavoda za zaposlovanje, da bo v Sloveniji srednjeročno tudi sicer primanjkovalo strokovnjakov za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, učiteljev razrednega pouka, predmetnih učiteljev v osnovni šoli, učiteljev v srednjih šolah in vzgojiteljev v dijaških domovih, kuharjev in dietnih kuharjev, je očitno, da je nujno ukrepati takoj,” so zapisali.

Ministrica Kustec, ukrepajte!

Sindikat zato ministrico za izobraževanje Simono Kustec poziva, naj ministrstvo v dogovoru s sindikatom kot reprezentativnim predstavnikom zaposlenih nemudoma pripravi ukrepe, ki bodo “nevtralizirali negativne posledice epidemije covida-19 v vzgoji in izobraževanju”. Med ukrepi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj omenja angažiranje upokojenih učiteljev in vzgojiteljev ter študentov višjih letnikov, pa tudi prilagoditve glede pogojev opravljanja strokovnega izpita.

Fides, zdravniška zbornica, zdravnišok društvo
Hitri testi

Ob oblikovanju takšnih kadrovskih rešitev, ki bodo zagotavljale, da bo delo v vrtcih in šolah lahko izpeljano na ustrezni ravni, v Svizu pričakujejo še, da bodo primerno ovrednotene tudi začasne dodatne obremenitve zaposlenih in tveganja, ki so povezana z obvladovanjem epidemije covida-19. “Ni dvoma, da te dodatne obremenitve in tveganja izhajajo iz odločitve države, da vrtci in šole v dobro celotne družbe ostanejo odprti ‘do zadnjega’,” še pišejo v sindikatu in zahtevajo, da oblast poskrbi za dodatno varnost zaposlenih, otrok, učencev, dijakov in študentov. Še enkrat so pozvali, naj se v razrede, igralnice, predavalnice in druge šolske prostore namestijo ustrezne prezračevalne naprave oziroma čistilnike zraka.

Ministrica je poleti obljubila sofinanciranje tovrstnih naprav, a svoje obljube ni uresničila. Na redkih šolah so se organizirali sami in prezračevalne naprave kupili s pomočjo donacij.

Višje plače?

Na naše vprašanje, kako gleda na pozive zdravnikov za višje plače in celo izstop iz javnega sektorja, Branimir Štrukelj odgovarja, da bodo v Svizu vztrajali, da se enakovredno obravnava tudi zaposlene v vzgoji in izobraževanju. “Če bodo višje razrede  oziroma plače dobili zdravniki, ki so najvišje uvrščeni v 57. plačni razred, bomo enako zahtevali tudi za enakovredno vrednotene univerzitetne profesorje in raziskovalce z doktoratom.”