in

Veljavnost letošnjih turističnih bonov podaljšana do prihodnjega poletja

Kmalu se bo začela smučarska sezona. Foto: Facebook

Ker je v Sloveniji epidemiološka situacija slaba, in ker skoraj polovica letošnjih bonov (Bon21) še ni bila unovčena, se je vlada odločila, da ukrep podaljša za najdaljše možno obdobje, kot ga predvideva zakon: do 30. junija 2022. S tem želi do konca leta preprečiti množično obiskovanje turističnih destinacij in gostinskih lokalov, s tem pa prispevati k manjšemu številu okužb z novim koronavirusom, piše v sporočilu za javnost.

Foto: Zajem zaslona

Foto: Zajem zaslona

Letošnji boni so za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi zaživeli sredi julija, do 22. novembra pa so jih državljani unovčili polovico. Porabljena vrednost je znašala 96,2 milijona evrov, neporabljenih je še za 95,9 milijona evrov.

Podaljšanje lanskih bonov v teku

Tudi lanski turistični boni bodo predvidoma podaljšani. Predlog je vključen v predlog najnovejšega zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje epidemije in omilitev njenih posledic, ki že čaka na obravnavo v DZ-ju. Tudi ti bodo predvidoma veljali do 30. junija 2022.

Za delovanje fiskalnega sveta

Predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun. Foto: BoBo

Predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun. Foto: BoBo

Vada je na seji tudi določila besedilo predloga dopolnitve zakona o fiskalnem pravilu. Ta odpravlja pravno praznino in omogoča nemoteno delovanje fiskalnega sveta v primeru, ko novi njegovi člani še niso imenovani, dotedanjim članom pa poteče mandat.

Obstoječi zakon o fiskalnem pravilu ne določa, kaj se zgodi v primeru, ko novi člani fiskalnega sveta še niso imenovani, dotedanjim pa poteče petletni mandat. Vlada zato predlaga dopolnitev deveta člena zakona, ki bo omogočila kontinuiteto delovanja fiskalnega sveta, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Predlagana dopolnitev določa, da v primeru, če članu ali predsedniku fiskalnega sveta poteče funkcija, nov član ali predsednik pa še ni bil imenovan, funkcijo do imenovanja novega člana ali predsednika fiskalnega sveta opravlja dotedanji član.

Če je pred iztekom funkcije imenovan le eden od obeh članov fiskalnega sveta ali če eden od novoimenovanih članov fiskalnega sveta ne more nastopiti funkcije pravočasno, se z žrebom določi, kateri od članov fiskalnega sveta bo nadaljeval funkcijo tudi po izteku funkcije.