in

Vlada: Gen energija naj zviša prispevek v sklad za razgradnjo nuklearke

Nuklearna elektrarna Krško. Foto: BoBo

Vlada meni, da sedanja vplačila ne bodo zadostovala za pokrivanje vseh dejavnosti. Zato družbi Gen energija predlaga, naj v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in odlaganje njenih radioaktivnih odpadkov prihodnje leto vplača 0,012 evra za prevzeto kilovatno uro proizvedene električne energije. To bi pomenilo zvišanje z zdajšnjih 4,80 evra za prevzeto megavatno uro električne energije na 12 evrov, je razvidno iz vladnega predloga.

Upoštevajoč lani proizvedeno električno energijo v Neku naj bi krška Gen energija z novo vrednostjo vplačil v omenjeni sklad od 1. januarja prihodnje leto letno vplačevala približno 35,7 milijona evrov. Glede na to, da letos načrtuje več kot 73 milijonov evrov čistega dobička, veleprodajna cena električne energije pa je letos zrasla za 200 odstotkov, “predvideni dvig prispevka ne bo bistveno vplival na dobičke Gen energije“, še navaja vladni predlog.

Kot so pojasnili, je meddržavna komisija skladno z določili pogodbe med slovensko in hrvaško vlado o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nek, njenim izkoriščanjem in razgradnjo julija potrdila tretjo revizijo programa razgradnje Neka in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva. Po tej pa zdajšnja vplačila v omenjeni sklad ne bodo zadostovala za pokrivanje stroškov vseh dejavnosti, ki jih predvidevata programa razgradnje Neka in odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva.

Programa predvidevata, da bodo skupni stroški odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva ter razgradnje Neka za slovensko stran znašali 1,16 milijarde evrov, glede na že vložena sredstva v načrtovano odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem pa bo Slovenija morala zagotoviti še dodatnih 1,09 milijarde evrov.

Po pogodbi med vladama Slovenije in Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nek, njenim izkoriščanjem in razgradnjo ter družbeno pogodbo, ki velja od leta 2003, je osnovni kapital krške nuklearke razdeljen na dva enaka deleža v lasti družbenikov Gen energije in Hrvaške elektroprivrede. Skladno z meddržavno pogodbo pa je razgradnja Neka, odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva skupna obveznost pogodbenic.

Da bi zagotovili potrebna sredstva za razgradnjo Neka in odlaganje njenih radioaktivnih odpadkov, je državni zbor leta 1994 s posebnim zakonom ustanovil Sklad za financiranje razgradnje Nek in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nek, ki danes deluje kot samostojna ustanova pod vladnim nadzorom. Hrvaška pa je z enakim namenom leta 2007 sprejela zakon o ustanovitvi svojega tovrstnega fonda.