in

Zavarovalna skupina Sava v devetmesečju s petino višjim čistim dobičkom (dopolnjeno)

Poslovni prihodki so se povečali za 11,1 odstotka na 548,8 milijona evrov. Obseg kosmatih premij je porasel za devet odstotkov.

Poslovni prihodki skupine so dosegli 80 odstotkov načrtovanih za leto 2021, čisti dobiček pa 108 odstotkov načrtovanega za celotno leto. Uprava ocenjuje, da bo ocena dobička za leto 2021, objavljena po zaključku prvega polletja, presežena. Prav tako bodo nekoliko preseženi tudi načrtovani prihodki iz poslovanja, je danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila Sava Re, potem ko so se s poslovanjem v četrtek seznanili nadzorniki.

Skupina je v obdobju zbrala 578,1 milijona evrov kosmatih premij, kar je 9,1 odstotka več kot v lanskih prvih devetih mesecih. Rast kosmatih premij izvira pretežno iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji, ki so se povečala za 55,4 odstotka, in sicer zaradi lanskega prevzema Vite, ki je k skupini v tem obdobju prispevala 74,3 milijona evrov kosmate premije. Povečale so se tudi premije iz pozavarovanj na mednarodnih trgih (9,7-odstotna rast) ter iz premoženjskih zavarovanj na slovenskem trgu brez poslov, sklenjenimi po načelu svobode opravljanja storitev (4,4-odstotna rast), so pojasnili.

Na rast poslovnih prihodkov je poleg tega vplivalo tudi dobro poslovanje odseka pokojnine in upravljanje premoženja zaradi uspešne prodaje finančnih produktov nezavarovalnih družb skupine in ugodnih gibanj na finančnih trgih, pravi vodstvo.

K večji dobičkovnosti so pripomogli razmeroma ugodno škodno dogajanje zaradi nižje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj, vključitev Vite v skupino ter izboljšanje rezultatov poslovanja pokojninskih zavarovanj in upravljanja premoženja zaradi ugodne rasti stanja sredstev v upravljanju. Letošnji devetmesečni dobiček presega lanskoletnega, ki ga je povečal enkratni prihodek v višini sedem milijonov evrov, vezan na nakup Vite.

Glede naložbenega portfelja ni bilo bistvenih sprememb; donosnost je v prvih devetih mesecih znašala 1,9 odstotka in je bila za 0,2 odstotne točke višja kot lani.

Skupina se je skladno s strategijo lotila obsežnih projektov digitalne preobrazbe in tehnološke prenove ter uvajanja meril ESG (okolje, družba in upravljanje podjetij) v svoje odločitve, so med drugim navedli.

Obvladujoča družba skupine, Sava Re, je v devetmesečju ustvarila 36,6 milijona evrov čistega dobička, potem ko je ta v enakem obdobju lani znašal nekaj manj kot 918.000 evrov.

Na rezultat skupine so med drugim vplivali večji škodni dogodki, predvsem julijske poplave v zahodni Evropi, ki so vplivali na rezultat tretjega četrtletja v odseku pozavarovanje. Uprava ocenjuje, da v zadnjem četrtletju najpomembnejše tveganje ostaja povezano z večjim številom katastrofalnih škodnih dogodkov in gibanjem finančnih trgov.